Zorgmanagement

... met oog voor resultaat en proces

Ask-ing persoonlijk

Als zelfstandig en onafhankelijk consultant op het gebied van zorgmanagement biedt Ask-Ing hoogwaardige en praktische kennis, die snel gemobiliseerd kan worden. Een must in een bedrijfstak waarbinnen het fenomeen van de 'constante verandering' een grote claim legt op de continuïteit en kwaliteit van het zorgproces. In de persoon van Ingrid As treft u een professionele partner, die organisaties en ondernemers in de sector Zorg & Welzijn helpt hun strategie, bedrijfsvoering en zorgproducten optimaal af te stemmen op de eisen van de tijd.